รถโดนลากจูงแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันรถยนต์จ่ายไหม?

รถลากจูงเกิดอุบัติเหตุ รับผิดชอบอย่างไร

เป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดไม่บ่อย แต่เมื่อเกิดแล้วละต้องทำอย่างไร?

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เมื่อนาย X ลากรถของนาย Y แล้วเกิดอุบัติเหตุประกันรถยนต์จะคุ้มครองเฉพาะผู้ถูกลากอย่างถูกต้อง คือ ผู้ลากต้องเป็นรถยนต์ที่มีระบบลากจูงถูกต้อง หรือมีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงเข้าถึงกัน ที่มีปัญหาคือต่างคนต่างเป็นรถส่วนบุคคลประกันจะไม่คุ้มครองทุกกรณีครับ

เนื่องจากกรมธรรม์ปกติจะไม่คุ้มครองการใช้ลาก จูง หรือ ผลักดัน เมื่อเกิดความเสียหายฝ่ายที่เป็นคนลากคือ นาย X จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเอง หรือ ถ้านาย Y เป็นผู้ถูกลากโดยรถลากที่ถูกต้อง บริษัทประกันภัยรถยนต์จะไปเรียกค่าเสียหายจากนาย X ให้เอง

แยกเป็น ผู้ลาก นาย X และ ผู้ถูกลาก นาย Y

  • ผู้ลาก ต้องชดใช้ทุกกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  • ผู้ถูกลาก ถ้าคนลากเป็น นาย X ไม่ได้เป็นรถลากโดยสภาพ ประกันไม่รับผิดชอบครับ แต่ถ้านาย X เป็นรถลากโดยสภาพ และนาย Y มีประกันรถยนต์ชั้น 1 ทางบริษัทจะไปเอาเรื่องที่นาย X ให้เองครับ

สรุป ผิดทุกกรณี รับผิดชอบกันเอง ยกเว้น!! คนลากเป็นรถลากโดยสภาพที่ถูกต้อง และ คนที่ถูกลากมีประกันรถยนต์ชั้น 1 ครับ แนะนำถ้าจะลากให้ใช้บริการรถลากอย่างถูกต้องนะครับ ^^

Leave a Reply