ประกันรถยนต์ 2+ ที่ไหนดี ราคาเท่าไหร่?

ประกันรถยนต์ 2+ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากราคาถูกกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 กว่า 5,000 บาทขึ้นไปโดยเฉลี่ย แต่ความคุ้มครองแทบไม่ได้ต่างกัน ต่างกันที่เงินชดเชยเวลารถศูนย์หายหรือไฟไหม้จะได้เงินประกันน้อยกว่าเท่านั้นเอง

ส่วนประกันรถยนต์ชั้น 2 2+ 3 3+ คุ้มครองเหมือนกันแทบทุกรายละเอียดความคุ้มครอง ที่อยากจะเปรียบเทียบมวยถูกคู่คือ ประกันชั้น 1 vs ประกันชั้่น 2+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ราคา

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองดังนี้
– ให้ความคุ้มครองต่อผู้เสียหายที่ถึงแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของบุคคลภายนอก
– ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– ให้ความคุ้มครองรถยนต์ทั้ง 2 ฝ่ายที่ต้องการประกันชดเชยความเสียหาย
– ให้ความคุ้มครองเมื่อรถยนต์หาย หรือ ไฟไหม้ ซึ่งเงินชดเชยขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ตกลงไว้กับบริษัทประกัน
– ราคาปัจจุบันมีเริ่มต้นตั้งแต่ 9,000 กว่าบาทขึ้นไป แต่ต้องดูเงื่อนไขว่ามากน้อยขนาดไหน ห้ามดูเพียงราคาเบี้ยประกันภัย

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองดังนี้
– ให้ความคุ้มครองต่อผู้เสียหายที่ถึงแก่ชีวิตและสุขภาพอนามัยของบุคคลภายนอก
– ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– ให้ความคุ้มครองรถยนต์ทั้ง 2 ฝ่ายที่ต้องการประกันชดเชยความเสียหาย (ให้ความคุ้มครองเพียงรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น และต้องมีการระบุคู่กรณีด้วย)
– ให้ความคุ้มครองเมื่อรถยนต์หาย หรือ ไฟไหม้ ซึ่งเงินชดเชยขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ตกลงไว้กับบริษัทประกัน
– ราคาปัจจุบันมีเริ่มต้นตั้งแต่ 6,000 กว่าบาทขึ้นไป แต่ต้องดูเงื่อนไขว่ามากน้อยขนาดไหน ห้ามดูเพียงราคาเบี้ยประกันภัย

สรุป ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ แทบไม่แตกต่างกับประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่าไหร่นัก เพียงแต่จะมีเงื่อนไขยิบย่อยมากมายที่เราต้องอ่านก่อนตัดสินใจ หากใครอยากประหยัดก็สามารถเลือกประกันรถยนต์ชั้น 2+ ได้เลยครับ

Leave a Reply