เกิดอุบัติเหตุ แต่คนขับไม่มีใบขับขี่ ประกันรถยนต์จ่ายไหม?

อุบัติเหตุกับประกันรถยนต์.

ถ้าเกิดอุบัติเหตุ แต่คนขับไม่มีใบขับขี่ ประกันรถยนต์รับผิดชอบไหม?

โดยปกติบริษัทประกันรถยนต์จะปฏิเสธความคุ้มครอง แต่ก็มีหลายข้อที่ยกเว้นในบางเรื่องดังนี้

  • ในส่วนของความเสียหายบุคคลภายนอก(ไม่เกี่ยวกับตัวรถยนต์) ต่อร่างกายและทรัพย์สิน บริษัทประกันรถยนต์ต้องคุ้มครองเต็มจำนวน
  • ในส่วนของตัวรถยนต์ ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกประกันจะคุ้มครอง แต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดจะไมไ่ด้รับความคุ้มครอง ต้องจ่ายค่าเสียหายเอง ยกเว้น!! เป็นกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่ ผู้ขับจะมีใบขับขี่หรือไม่มีก็คุ้มครอง เพราะได้ระบุตัวคนขับขี่ไว้เรียบร้อยแล้วครับ ^^

ส่วนเรื่องน้ำท่วม แผ่นดินไหว รถโดนขโมย รถหาย และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ได้ตกลงไว้ก่อนซื้อประกันนะครับ

สรุป ขับรถยนต์ให้ถูกกฏและพยายามเป็นฝ่ายถูกไว้ก่อนยังไงก็ได้รับความคุ้มครอง แต่จะให้ดีก็อย่าลืมพกใบขับขี่ติดกระเป๋าสตางค์ด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อไหร่ หากเราเป็นฝ่ายผิดและบริษัทประกันรถยนต์ไม่รับผิดชอบขึ้นมาจะเสียเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุได้ครับ

Leave a Reply