โดนยิงเสียชีวิตในรถยนต์ประกันจ่ายให้ไหม?

ประกันรถยนต์กับโดนยิงเสียชีวิตในรถยนต์

เชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย คำตอบคือ ไม่ได้รับความคุ้มครอง

  • ไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจาก พ.ร.บ. รถยนต์ให้ความคุ้มครองเพียงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ ซื้อกรณีโดนยิงเสียชีวิตถือว่าไม่ได้เป็นการใช้รถยนต์ที่ปกติครับ

ถ้าต้องการให้คุ้มครองต้องทำอย่างไร?

  • ต้องทำกับบริษัทประกันรถยนต์ตอนตกลงกรมธรรม์ คือ มีข้อตกลงในเอกสารแนบท้ายว่า กรณีเสียชีวิตจะต้องได้รับการคุ้มครองตาม ร.ย.01 กระประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ร.ย.02 การประกันภัยต่ารักษาพยาบาล

สรุป โดยปกติแบบที่ๆเราใช้บริการประกันรถยนต์กันอยู่ จะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการโดนยิงทุกกรณี ยกเว้นได้เพิ่มเต็ฒสัญญากับทางบริษัทประกันรถยนต์ไว้แต่ต้นที่ได้เซ็นต์สัญญากันไว้ครับ

Leave a Reply